Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Projekat

Podrška jačanju institucionalnih kapaciteta NSZ u procesu zapošljavanja osoba sa invaliditetom

Naziv projekta:

Podrška jačanju institucionalnih kapaciteta NSZ u procesu zapošljavanja osoba sa invaliditetom

Donator:

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije 

Vreme trajanja projekta:

avgust 2020-avgust 2021.

Partneri:

Nacionalna služba za zapošljavanje

Cilj programa: Povećanje zapošljivosti mladih sa invaliditetom, kroz jačanje kapaciteta NSZ za primenu socijalnog modela prilikom procene radne sposbnosti, kao i ocene mogućnosti i kapaciteta nezaposlenih osoba sa invaliditetom.

Glavne aktivnosti projekta obuhvataju:

– Izradu smernica za savetnike NSZ za primenu socijalnog modela u proceni radne sposobnosti mladih sa invaliditetom.
– Realizaciju obuke za savetnike NSZ za primenu socijalnog modela u proceni radne sposobnosti mladih sa invaliditetom.

Povezane vesti:

Realizovane obuke za zaposlene u NSZ

U periodu od maja do jula 2021. godine, Forum mladih sa invaliditetom, u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, realizovao...

Objavljen priručnik za savetnike za zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije i Forum mladih sa invaliditetom su tokom 2019. godine u...

Radionica za NSZ savetnike za zapošljavanje osoba sa invaliditetom

03.decembra 2019.godine, na Staroj Planini, Forum mladih sa invaliditetom, u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, organizovao je jednodnevnu radionicu...
Donatori:
tim-za-socijalno
Skip to content