Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Realizovan prvi modul obuke za savetnike za podršku osobama sa invaliditetom pri zapošljavanju

Forum mladih sa invaliditetom je, u saradnji sa Caritas Srbije, realizovao prvi od četiri modula Obuke za savetnike za podršku osobama sa invaliditetom pri zapošljavanju. Prvi modul je realizovan u Beogradu, u periodu od 15. do 18. maja 2023, a kompletna obuka ima za cilj pripremu i osposobljavanje stručnog kadra koji će u naredne 3 godine pružati podršku osobama sa invaliditetom pri zapošljavanju. Cilj je pružanje dodatne podrške osobama sa invaliditetom u procesu traženja posla, koja se ogleda u prepoznavanju sopstvenih kapaciteta i potencijala za uključivanje na tržište rada, podršku prilikom izbora odgovarajućih profesionalnih ciljeva, upućivanje na dodatne obuke, kao i razvijanje socijalnih /mekih veština korisnika usluge. Naglasak je na stalnoj, kontinuiranoj i individualizovanoj podršci osobama sa invaliditetom, a u cilju njihovog sveukupnog osnaživanja za tržište rada.

U okviru obuke koja će biti završena krajem juna meseca, 13 učesnika će steći veštine i dobiti praktične alate za pružanje psihosocijalne podrške i usluge karijernog vođenja i savetovanja za osobe sa invaliditetom. Teme obuke odgovaraju praktičnom radu sa osobama sa invaliditetom i obuhvataju sve neophodne metode i instrumente za izradu sveobuhvatnih planova za osobe sa invaliditetom u cilju unapređenja njihove zapošljivosti i ekonomskog osnaživanja.

Obuka se realizuje u saradnji sa Ustanovom za profesionalnu rehabilitaciju PaMark iz Podgorice, a u okviru projekta ,,Posao po meri: Ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom“. Projekat je podržan od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) a u saradnji sa partnerima: Fondacija Ana i Vlade Divac, Caritas Srbije, Smart Kolektiv i Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije.

Usluga podrške osobama sa invaliditetom pri zapošljavanju će početi da se realizuje od 01.avgusta 2023.godine I biće dostupna u 6 gradova u Srbiji: Beogradu, Novom Sadu, Subotici, Zrenjaninu, Valjevu I Nišu.

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content