Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Trening ,,Digitalna pismenost“ realizovan u pet gradova

Forum mladih sa invaliditetom, u partnerstvu sa Udruženjem studenata sa hendikepom, SeConS grupom za razvojnu inicijativu i Udruženjem za mlade Srbije, realizovao je trening pod nazivom ,,Digitalna pismenost“ u pet gradova Srbije. Trening je pohađalo ukupno 53 mladih sa invaliditetom/hendikepom.

Treninzi su koncipirani  tako da svaki pojedinac dobije znanje po principu „ključ u ruke“. U pitanju je bio ciklus obuka koji je obuhvatao sve osnovne segmente digitalne pismenosti: od društvenih mreža, preko alata za objavljivanje i reklamiranje, programa za dizajniranje, pa do otvaranja web sajta, blogovanja i načina online izražavanja.

Digitalna kompetencija prepoznata je kao jedna od 8 osnovnih kompetencija neophodnih za doživotno učenje i pomoću nje se stiču i razvijaju i ostale veštine. Trening “Digitalna pismenost” imao je za cilj razvoj digitalnih kompetencija, pod kojima se podrazumevaju ključne sposobnosti za pouzdanu i kritičku upotrebu elektronskih medija, kako za komunikaciju, tako i za posao. Akcenat je bio na razvijanju digitalnog znanja i upotrebe interneta, razvijanje veština upravljanja informacijama i unapređenje veština komunikacije.

Teme programa:

 • Zbog čega je važno koristiti društvene mreže
 • Veštine komunikacije u digitalnom okruženju
 • Upoznavanje osnova i alata društvenih mreža
 • Formiranje brenda ili ličnosti na društvenim mrežama
 • Targetiranje i kreiranje kampanja
 • Kupovina i plaćanje preko interneta
 • Sigurnost u digitalnom okruženju
 • Stvaranje digitalnih sadržaja – Dizajn u programima Canva i Snap Seed
 • Pravljenje sopstvenog wordpress web sajta i upotreba istog

Polaznici treninga “Digitalna pismenost” su:

 • naučili osnove marketinga i određivanje ciljne grupe kako bi se lakše targetiralo tržište
 • bili motivisani da pokrenu sopstvene projekte, a samim tim i motivišu ostale mlade sa invaliditetom/hendikepom da učine isto
 • obučeni za promovisanje i plasiranje proizvoda na društvenim mrežama
 • informisani o postojećim trendovima
 • informisani o postojećim pravilima korišćenja društvenih mreža
 • pipremljeni za eventualne buduće projekte
 • stekli veštine za vođenje sopstvenih stranica, poslova, blogova

Projekat “Digitalna i medijska pismenost mladih sa invaliditetom/hendikepom” realizuje Forum mladih sa invaliditetom u partnerstvu sa Udruženjem studenata sa hendikepom, Udruženjem za mlade Srbije i Secons-grupom za razvojnu inicijativu.  Saradnici na projektu su Ministarstvo omladine i sporta i Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije. Projekat je podržala Evropska unija u okviru “Civil Society Facility and Media Programme 2016-2017”.

 

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content