Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Info sesija u Nišu – ,,Digitalna i medijska pismenost mladih sa invaliditetom/hendikepom“

Forum mladih sa invaliditetom i Udruženje studenata sa hendikepom Vas pozivaju na info sesiju:

“Digitalna i medijska pismenost mladih sa invaliditetom/hendikepom”

Utorak, 18. septembar 2018, 13:30h

Niš, zgrada Oficirskog doma (sala 1), ul. Orlovića Pavla 28a

Forum mladih sa invaliditetom, u partnerstvu sa Udruženjem studenata sa hendikepom, SeConS grupom za razvojnu inicijativu i Udruženjem za mlade Srbije, započeo je realizaciju projekta “Digitalna i medijska pismenost mladih sa invaliditetom/hendikepom”, koji se realizuje u periodu januar 2018-jun 2020. god. Projekat ima za cilj unapređenje građanske participacije mladih sa invaliditetom/hendikepom putem razvoja digitalne i medijske pismenosti.

Projekat počiva na pretpostavci da povećana digitalna pismenost stvara više šansi mladima da aktivno učestvuju u društvenom i političkom životu, da se povezuje sa drugim osobama, traže ili obavljaju posao, kreativno koriste slobodno vreme. Stoga je na početku projekta sprovedeno istraživanje sa sledećim ciljevima:

  1. da pokaže stepen digitalne pismenosti/ kompetentnosti mladih osoba sa invaliditetom/hendikepom i njihovu praksu u korišćenju digitalnih tehnologija,
  2. da predstavi oblike društvenog aktivizma mladih sa invaliditetom/hendikepom, posebno onlajn aktivizma,
  3. da proveri pretpostavku da su mladi koji bolje vladaju tehnologijama i alatima u digitalnoj sferi aktivniji u društvenom i političkom životu.

Ovim povodom, pozivamo vas na info sesiju na kojoj ćemo predstaviti rezultate istraživanja o digitalnoj pismenosti i aktivizmu mladih sa invaliditetom/hendikepom, ali i naredne aktivnosti projekta koje će direktno uključivati mlade sa invaliditetom/hendikepom.

Naime, naredne projektne aktivnosti omogućiće ciljnoj grupi sticanje znanja i veština u oblasti digitalne i medijske pismenosti, ponuditi obuke za razvoj liderskih veština, pospešiti razvoj udruženja za mlade u oblasti društvenog uključivanja, pružiti finansijsku podršku manjim projektima, ali i jačati kapacitete medija za kvalitetno i odgovorno novinarstvo kroz širenje svesti podrške mladima sa invaliditetom/hendikepom u kontekstu pozitivnog razvoja, kritičkog pristupa i primera dobrih praksi.

Molimo vas da svoje učešće na info sesiji potvrdite slanjem osnovnih kontakt podataka putem e-maila prijave@fmi.rs sa naznakom “Prijava za info sesiju”

 ili putem telefona 011 32 20 632, najkasnije do ponedeljka, 17. septembra 2018.

 

 

 

Digitalna pismenost ima za cilj razvoj digitalne kompetencije, pod kojom se podrazumevaju ključne sposobnosti za dugoročno učenje uz posedovanje sposobnosti za pouzdanu i kritičku upotrebu elektronskih medija za posao, odmor i komunikaciju. Ove kompetencije se odnose na logičko i kritičko razmišljanje, na visok nivo veštine upravljanja informacijama i na dobro razvijene veštine komunikacije. Digitalna kompetencija prepoznata je kao jedna od 8 osnovnih kompetencija neophodnih za doživotno učenje i smatra se transverzalnom veštinom jer pomoću nje se stiču i razvijaju i ostale veštine. Imajući na umu da se savremeno društvo sve više zasniva na informaciji i znanju, neophodno je da građani, koristeći se digitalnim tehnologijama, što je više moguće upravljaju svojim životima; ljude je neophodno ohrabriti da aktivno učestvuju u društvu i utiču u donošenju odluka koje se tiču njihovih života, a koje bi istovremeno trebalo da podstiču uzajamno razumevanje.

Istovremeno, koncept medijske pismenosti polazi od medija kao izvora informacija i zabave, ali za njih treba usvojiti ili osvestiti mnoga različita znanja i veštine. Konkretno, medijska pismenost razvija tehničke veštine (sposobnost pristupa medijima), kritičke (razumevanje medijskih sadržaja, sposobnost njihovog tumačenja i kritičkog vrednovanja) te praktične (sposobnost stvaranja medijskih poruka). One omogućavaju da mediji budu shvaćeni na dobar način, bez stereotipa, prihvaćeni u društvu koje ih pažljivo i kritički posmatra.

Srdačan pozdrav,

Tim FMI&USH

 

Projekat je podržala Evropska unija u okviru “Civil Society Facility and Media Programme 2016-2017”.

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content