Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Lokalne debate o unapređenju politika u oblasti zapošljavanja osoba sa invaliditetom

LOKALNA DEBATA – GRUPNA DISKUSIJA

„Mogućnosti unapređenja politika u oblasti zapošljavanja osoba sa invaliditetom“

 Forum mladih sa invaliditetom, u partnerstvu sa Secons-grupa za razvojnu inicijativu i Centrom za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije (CSZS), a u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, realizuje projekat “Platforma za sindikalno organizovanje osoba sa invaliditetom”, uz finansijsku podršku Delegacije Evropske Unije u Republici Srbiji. Cilj projekta je da doprinese razvoju i poštovanju prava osoba sa invaliditetom u radnom procesu, putem razvoja inovativne platforme za praćenje politike zapošljavanja osoba sa invaliditetom i zaštite i ostvarivanje prava iz rada i po osnovu rada osoba sa invaliditetom.

Jedan od rezultata projekta predstavlja istraživanje o položaju osoba sa invaliditetom na tržištu rada, sprovedeno sa uzorkom od 465 zaposlenih osoba sa invaliditetom, 194 nezaposlenih osoba sa invaliditetom i 284 poslodavaca, u kome je prikazan položaj osoba sa invaliditetom na tržištu rada, promene u zapošljavanju i nezaposlenosti, kao i građanski aktivizam i percepcija sindikalnog organizovanja i delovanja. Definisani su i indikatori za praćenje položaja osoba sa invaliditetom na tršištu rada, tj. ostvarivanja radnih prava osoba sa invaliditetom.

Ovim putem Vas pozivamo da uzmete učešće u grupnoj diskusiji, u kojoj će biti predstavljeni rezultati istraživanja: problemi sa ponudom i potražnjom rada, problemi sa posredovanjem na tržištu rada, preporuke za povećanje aktivizma osoba sa invaliditetom, kao i preporuke za povećanje zaposlenosti i kvaliteta zaposlenosti osoba sa invaliditetom.

Diskusije će se održati u Kragujevcu 18.02, u Užicu 19.02, u Novom Sadu 20.02, u Zrenjaninu 21.02, u Nišu 27. 02. i u Beogradu 07.03, sa početkom u 12 časova. 

Cilj diskusije jeste prikupljanje informacija o procesu zapošljavanja osoba sa invaliditetom od strane više aktera, koje će biti osnova za kreiranje preporuka za unapređenje politika u oblasti zapošljavanja. Na diskusiju pozivamo: organizacije osoba sa invaliditetom, predstavnike lokalne samouprave, Centar za socijalni rad, preduzeća  i kompanije, preduzeća zaprofesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, Nacionalnu službu za zapošljavanje.

Vaša iskustva, mišljenja i preporuke u procesu zapošljavanja osoba sa invaliditetom su vrlo dragocene i zato Vas pozivamo da na jednom zajedničkom skupu podelimo svoje stavove i da zajednički doprinesemo kreiranju preporuka koje će dalje unaprediti pomenuti proces i ojačati uloge svih relevantnih aktera, a najviše samih osoba sa invaliditetom.

Na kraju, učesnicima će biti predstavljen predlog Memoranduma o formiranju Koalicije na lokalnom nivou za unapređenje prava osoba sa invaliditetom u procesu rada i zapošljavanja, kao i razmatranje prioriteta na lokalnom nivou kojima bi Koalicija mogla da se bavi.

Za sve dodatne informacije obratite nam se putem e-mail adrese:   office@fmi.rs ili putem telefona:   011/32-20-632

Očekujemo Vas!

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content