Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Vesti / /

Održana Prva redovna skupština Saveza udruženja pacijenata Srbije

Održana je prva redovna skupština Saveza udruženja pacijenata Srbije na kojoj su konstituisani svi organi Saveza i izabrano rukovodstvo. U Savez je zvanično uključeno 21 udruženje, a zajednički cilj članova jeste zaštita interesa svih kategorija pacijenata.

Savez je osnovan u cilju unapređenja i ostvarivanja zagarantovanih prava svih kategorija pacijenata u Srbiji i stvaranju uslova za uklјučivanje predstavnika udruženja pacijenata u proces donošenja odluka u oblasti zdravstva. Pomoću partnerskog odnosa sa svim akterima iz javnog i poslovnog sektora, Savez takođe želi da pomogne i u rešavanju brojnih problema iz oblasti zdravstva.

Savez će se u svom radu i delovanju raditi na pribavlјanju podataka od svojih članica kako bi se omogućilo praćenje ostvarivanja prava i kvaliteta života pacijenata. U skladu sa tim, razmatraće se pitanja iz oblasti ostvarivanja zdravstvene zaštite pacijenata kao i predlozi zakona i drugih propisa kojima se uređuju pitanja od interesa za sve kategorije pacijenata. Kroz saradnju sa nadležnim organima, Savezu je omogućeno da daje predloge i pokreće inicijative za izmene postojećih zakonskih odredbi i pravilnika, kao i za unapređenje naučnog, kulturnog, sportskog i drugog stvaralaštva svih kategorija pacijenata i njihovog učešća u javnom životu.

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content