Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Vesti / /

Edukativni programi za sindikalno organizovanje osoba sa invaliditetom

Color-SymbolsForum mladih sa invaliditetom, u partnerstvu sa Seconsgrupa za razvojnu inicijativu i Centrom za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije (CILS), a u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, realizuje projekat Platforma za sindikalno organizovanje osoba sa invaliditetom, uz finansijsku podršku Delegacije Evropske Unije Republici Srbiji. Cilj projekta je da doprinese razvoju i poštovanju prava osoba sa invaliditetom u radnom procesu, putem razvoja inovativne platforme za praćenje politike zapošljavanja osoba sa invaliditetom i zaštite i ostvarivanje prava iz rada i po osnovu rada osoba sa invaliditetom.

Nakon sprovedenog sveobuhvatnog istraživanja o procesu zapošljavanja osoba sa invaliditetom, sa reprezentativnim uzorkom zaposlenih osoba sa invaliditetom, nezaposlenih i poslodavaca, u kome je prikazan položaj osoba sa invaliditetom na tržištu rada, te promene u zapošljavanju i nezaposlenosti, kao i građanski aktivizam i percepcija sindikalnog organizovanja i delovanja, definisani su i indikatori za praćenje položaja osoba sa invaliditetom na tršištu rada, tj. ostvarivanja radnih prava osoba sa invaliditetom.

Udruženje za zaštitu radnih prava osoba sa invaliditetom, proizašlo iz navedenog projekta, a koje će se zalagati za puno poštovanje radnih prava osoba sa invaliditetom, osnovano je u Beogradu, 30.09.2013. godine, sa ciljem ostvarivanja mogućnosti i prava na rad osoba sa invaliditetom, kao i zaštite i ostvarivanje prava iz rada i po osnovu rada osoba sa invaliditetom.

Trodnevni edukativni program na temu jačanja kapaciteta lokalnih aktera u praćenju zapošljavanja i zaštite radnih prava osoba sa invaliditetom, otvoriće teme kojima Udruženje i svi zajedno treba i moramo da se bavimo, a namenjen je svim organizacijama i pojedincima koji se zalažu za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom. Program će omogućiti sticanje znanja iz oblasti monitoringa, uz primenu relevantnih indikatora za stalno praćenje položaja osoba sa invaliditetom na tržištu rada, na lokalnom nivou. Učesnici će, između ostalog, ovladati i praktičnim veštinama za praćenje politike zapošljavanja i zaposlivosti osoba sa invaliditetom, a biće im prezentovani i rezultati pomenutog istraživanja i realna uputstva za preduzimanje konkretnih inicijativa i akcija.

Program će u Beogradu  trajati od 27. do 29. novembra, u Novom Sadu od 4. do 6. decembra a u Nišu od 23. do 25. decembra.  Detaljnu agendu ćemo dostaviti naknadno. Za sve učesnike izvan navedenih gradova, obezbeđen je smeštaj na bazi punog pansiona, pri čemu Forum mladih sa invaliditetom dodatno snosi i troškove prevoza.

Molimo Vas da potvrdite svoje učešće uputem e-maila office@fmi.rs. Za Beograd, najkasnije do 22. novembra, za Novi Sad najkasnije do 26. novembra i Niš, najkasnije do 16. decembra.

Očekujemo Vas!

 

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content