Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Osobe sa invaliditetom kao uspešni menadžeri

Da li je omogućeno osobama sa invaliditetom da se ravnopravno bore za svaki posao?

 Zašto uspešan menadžer ne bi bila osoba sa nekim tipom invaliditeta?

Kompanije su krenule u proces zapošljavanja OSI, ali da li im omogućavaju liderske pozicije u skladu sa njihovim sposobnostima?

Predrasude su glavni razlog što u Srbiji na menadžerskim poslovima ima malo osoba sa invaliditetom. Poslodavci su prihvatili da ih zapošljavaju, ali je potrebno dati im priliku da pokažu za šta su najsposobniji. U poslednje vreme OSI sve češće savladavaju i tu prepreku i pokazuju da mogu da budu itekako uspešni menadžeri.

 S tim u vezi, neophodno je omogućiti im da se ravnopravno takmiče za svaki posao za koji prepreka nije njihov hendikep, već stereotipi i predrasude.

 O tome govori i prilog emisije OKO magazin koji možete pogledati klikom na dati link u meniju Press

 

 

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content