Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Vesti / /

Otvoren poziv za 3. školu socijalnog preduzetništva

Želeći da doprinese razvoju socijalnog preduzetništva u Srbiji, Forum mladih sa invaliditetom po treći put organizuje „Školu socijalnog preduzetništva“, koja obuhvata edukaciju kroz teorijski i praktičan rad i podršku u pripremi socijalnih biznis planova.

Edukacija je namenjena svim pojedincima i/ili organizacijama koje žele da razviju svoja znanja i veštine u oblasti socijalnog preduzetništva i da započnu sopstveni posao, a pravo učešća će izboriti oni koji u svojoj prijavi pokažu najveći potencijal svoje poslovne ideje. Ovim putem, preduzetnici će se osnažiti i edukovati kroz implementaciju programa prilagođenog za praktične potrebe, kao i kreiranjem mehanizama za stvaranje sinergije i partnerstava izmedju svih sektora, što će omogućiti održiv rast  novootvorenih socijalnih preduzeća. Socijalni menadžeri će ovladati veštinama koje im omogućavaju da postanu pokretačka snaga za lokalni razvoj, da identifikuju ključne varijable za uspeh u svakoj fazi, kao i da savladaju osnove biznis veština.

Edukativni program za razvoj biznis planova ujedno predstavlja i prvu fazu inkubatora za socijalne biznise. Inkubator je usluga dizajnirana tako da podrži pojedince i organizacije u uspešnom započinjanju i razvoju socijalnih biznisa i socijalnog preduzetništva, kroz niz usluga i resursa podrške. Konkretno, najbolji polaznici škole dobiće u narednoj fazi mogućnost korišćenja sledećih usluga socio-biznis inkubatora:

  • Korišćenje zajedničkog radnog prostora i tehničke opreme
  • Savetodavnu i mentorsku podršku
  • Edukacije
  • Umrežavanje sa drugim privrednim subjektima
  • Podršku u finansiranju i prikupljanju sredstava
  • Promociju

Edukativni program će pohađati 15 učesnika koji će imati obuku u trajanju od 5 dana.

Učešće je besplatno (putnе trоškоvе i trоškоvе smеštаја i ishrаnе snоsi u potpunosti Forum mladih sa invaliditetom). Predviđeno vreme održavanja programa je 03-07. novembra 2014.

Učešće omogućava i dobijanje sertifikata o završenoj obuci, kao i stvaranje mreže međusobne podrške samih učesnika.

 

KAKO SE PRIJAVITI?

Da biste se prijavili za učešće u programu potrebno je da popunite prijavni formular uz koji ćete poslati i svoju biografiju.

Prilikom popunjavanja prijavnog formulara poželjno je da budete što konkretniji i da vaša ideja bude što realnija.

Rok za podnošenje prijava je  21. septembar 2014. godine.

Prijave poslate nakon isteka roka neće biti uzete u razmatranje.

Popunjeni prijavni formulari se šalju na e-mail adresu: socijalnopreduzetnistvo@fmi.rs

Škola socijalnog preduzetništva realizuje se u saradnji sa In Centrom – Centar za inkluziju, inovaciju i integraciju i Gradskim centrom za socijalno preduzetništvo Beograda.

 

 

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content