Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Poziv za poslodavce za učešće u četvrtom ciklusu programa „Radna praksa za mlade sa invaliditetom“

Forum mladih sa invaliditetom poziva poslodavce sa teritorije Grada Beograda da se prijave za program „Radna praksa za mlade sa invaliditetom“, koji za cilj ima unapređenje zapošljivosti mladih sa invaliditetom kroz razvoj i primenu programa radne prakse.

Očekivani rezultati programa se odnose na unapređenje mogućnosti za zapošljavanje mladih sa invaliditetom putem sticanja novih znanja i veština kroz praksu, dok će, sa druge strane, poslodavci imati na raspolaganju pilotiran model prakse za mlade sa invaliditetom, uz primenu inkluzivnih procedura, bez opterećenja za svoj budžet. Program prakse je razvijen kroz saradnju predstavnika poslovnog, civilnog i državnog sektora, sa iskustvom u oblasti zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

Faze programa uključuju:

  1. Trening za poslodavce (Teme: pojam invaliditeta, vrste invaliditeta, komunikacija, terminologija, prilagođavanja radne sredine, inkluzivne procedure u procesu zapošljavanja).

Okvirni termin: 17 . avgust 2021, 10h-14h

  1. Definisanje pozicija za obavljanje prakse

Okvirni termin: 25. avgust  2021.

  1. Realizacija radne prakse u trajanju od 2 meseca

Period prakse 01. oktobar – 30. Novembar 2021. (moguća su odstupanja od navedenih datuma, zavisno od mogućnosti poslodavca)

Prilikom prijave, poslodavci bi preliminarno trebalo da identifikuju jednu ili više radnih pozicija za mlade praktikante sa invaliditetom, dok će konačan izbor pozicije biti nakon realizacije treninga. Projektni tim će, nakon izbora pozicija, objaviti konkurs za 11 praktikanata i pružiti podršku poslodavcima za odabir kandidata. Realizacija prakse je bez finansijskih troškova po poslodavce, Forum mladih sa invaliditetom će pokrivati troškove prevoza i toplog obroka za praktikante. Takođe, Forum mladih sa invaliditetom će pružati stručnu podršku poslodavcima tokom čitavog trajanja programa prakse.

Tokom tri ciklusa programa (oktobar 2017-januar 2021.) 37 mladih sa invaliditetom obavljalo je praksu kod 25 poslodavaca.

Program se realizuje u Beogradu.

Rok za prijavu je četvrtak, 05. avgust  2021.

Zainteresovani poslodavci treba da popune kratak prijavni formular koji se nalazi OVDE

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati Forum mladih sa invaliditetom putem mail-a office@fmi.rs, i telefona 011 3220632 i 064 4007839.

Projekat je podržan od strane Ministarstva omladine i sporta.

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content