Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Projekat

Platforma za sindikalno organizovanje osoba sa invaliditetom 

Naziv projekta:

Platforma za sindikalno organizovanje osoba sa invaliditetom 

Donator:

Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji (EIDHR program)

Vreme trajanja projekta:

jun 2012 – jun 2014.

Partneri:

SeCons-grupa za razvojnu inicijativu, Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom

Saradnik: Nacionalna služba za zapošljavanje

Opšti cilj projekta je da doprinese razvoju i poštovanju prava osoba sa invaliditetom u radnom procesu, kroz jačanje uloge civilnog društva i osoba sa invaliditetom, zajedno sa svim relevantnim lokalnim akterima, putem razvoja inovativne platforme za praćenje politike zapošljavanja osoba sa invaliditetom i kreiranja sindikalnog organizovanja.

Povezane vesti:

Održana finalna konferencija projekta “Platforma za sindikalno organizovanje osoba sa invaliditetom”

Finalna konferencija projekta  “Platforma za sindikalno organizovanje osoba sa invaliditetom” pod nazivom “Jačanje kapaciteta lokalnih aktera u praćenju zapošljavanja i...

Forum mladih sa invaliditetom pred Odborom za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva

Na sednici Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva Narodne skupštine Republike Srbije održanoj 9. juna, predstavljen je...

Finalna konferencija projekta “Platforma za sindikalno organizovanje osoba sa invaliditetom”

 Finalna konferencija projekta  “Platforma za sindikalno organizovanje osoba sa invaliditetom” pod nazivom “Jačanje kapaciteta lokalnih aktera u praćenju zapošljavanja i...

Održane prezentacije finalnih preporuka

Nakon uspešno održanih javnih debata  u Kragujevcu, Užicu, Nišu, Novom Sadu, Zrenjaninu i Beogradu na temu  „Mogućnosti unapređenja politika u...

Učestvujte u kampanji i predstavljanju preporuka o unapređenju politika u oblasti zapošljavanja osoba sa invaliditetom

        Nakon uspešno održanih javnih debata  u Kragujevcu, Užicu, Nišu, Novom Sadu, Zrenjaninu i Beogradu na temu...

Lokalne debate održane u šest gradova u Srbiji

Lokalne debate na temu „Mogućnosti unapređenja politika u oblasti zapošljavanja osoba sa invaliditetom“ su se tokom prethodnog meseca održale u...
Donatori:
Platforma za sindikalno organizovanje osoba sa invaliditetom 
Skip to content