Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Projekat

Radna praksa za mlade sa invaliditetom 1

Naziv projekta:

Radna praksa za mlade sa invaliditetom 1

Donator:

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije

Vreme trajanja projekta:

septembar 2017 - jun 2018.

Partneri:

Delta Holding d.o.o.

Cilj projekta: Unapređenje zapošljivosti mladih sa invaliditetom.

Kroz projekat se ostvaruje kontinuiran i direktan rad sa mladima sa invaliditetom i poslodavcima, u cilju kreiranja preduslova za zapošljavanje mladih sa invaliditetom i unapređenja inkluzivnosti u zapošljavanju.

Rad sa poslodavcima omogućava razvoj i primenu inkluzivnih procedura za proces organizovanja radne prakse za mlade sa invaliditetom kroz realizaciju treninga, dok sama radna praksa pruža poslodavcima direktan kontakt sa mladima sa invaliditetom, uvid u njihove veštine i znanja i omogućava prevazilaženje stereotipa. Poslodavci zainteresovani za program imaju mogućnost selekcije obučenih mladih praktikanata, na osnovu potreba za kadrom određenih profila u okviru svoje kompanije i pružanja radne prakse u trajanju od tri meseca za odabrane praktikante.

Kroz program radne prakse poslodavci praktikantima dodeljuju mentora iz redova zaposlenih, koji prolaze obuku za mentore, i koji kroz rad sa mladima postavljaju smernice i zadatke potrebne za sticanje veština i iskustva u konkretnoj radnoj sredini.

Mladi sa invaliditetom dobijaju priliku da steknu radno iskustvo, kao i da razvijaju veštine i znanja tražene na tržištu rada. Program podrazumeva i obuku mladih kako bi se prilagodili radnom okruženju i stekli veštine neophodne za karijerni razvoj.

Evaluacija stečenih veština nakon završetka programa radne prakse, kao poslednja aktivnost, ima za cilj osnaživanje praktikanata u daljem procesu potrage za poslom i stvaranje većih šansi za pronalazak zaposlenja. Samo iskustvo prolaska kroz kvalitetnu radnu praksu direktno utiče na delotvorno povećanje zapošlјivosti mladih sa invaliditetom kroz sticanje praktičnog iskustva u radnom okruženju.

Povezane vesti:
Nema povezanih vesti za ovaj projekat...
Donatori:
Radna praksa za mlade sa invaliditetom 1
Skip to content