Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Realizovana obuka „Konferencija slučaja“ za stručnjake iz ustanova socijalne zaštite

23. i 26. januara 2015. godine u Beogradu održana je obuka za stručnjake iz ustanova socijalne zaštite koji se bave zaštitom odraslih i starih korisnika sa intelektualnim i mentalnim teškoćama. Cilj obuke bio je osnaživanje stručnjaka u radu sa korisnicima za pronalaženje alternativnih vaninstitucionalnih sistema podrške. Međusektorsko povezivanje različitih institucija koje su angažovane ili mogu biti angažovane u rešavanju konkretnog problema korisnika uz njegovu aktivnu participaciju doprinosi smanjenju broja institucionalnog zbrinjavanja ili obezbeđivanje manje restriktivnog oblika zaštite osoba koje su već u institucijama, što je i tema ove obuke.

Obuci je prisustvovalo ukupno 27 učesnika, stručnjaka iz GCSR Beograd, CSR Novi Sad, CSR Požarevac, CSR Subotica, CSR Gornji Milanovac i stručnjaka iz ustanova socijalne zaštite Domova za zbrinjavanje odraslih i starih korisnika sa mentalnim poteskoćama Dom “Srce u Jabuci“, Zavod „Male Pčelice“ Kragujevac, Ustanova za odrasle i starije „Gvozden Jovančićević“ Veliki Popovac.

Učesnici su se bliže upoznali sa metodom Konferencije slučaja i zašto je korisno primeniti je u procesu deinstitucionalizacije, odnosno sprečavanja institucionalizacije odraslih i ostarelih lica sa intelektualnim i mentalnim teškoćama. Takođe, učesnici su imali mogućnost da preispitaju motive za praktičnu primenu Konferencije slučaja prilikom odlučivanja o pružanju konkretnih usluga odraslim i ostarelim osobama sa mentalnim teškoćama u stanju socijalne potrebe, da se upoznaju sa koracima u pripremi i realizaciji Konferencije slučaja, kako da se dobro pripreme za vođenje Konferencije slučaja i kako da prepoznaju resurse lokalne zajednice, kao važan sistem podrške u realizaciji Konferencije slučaja sa ciljem deisntitucionalizacije odnosno sprečavanja institucionalizacije korisnika.

Obuka je realizovana u okviru projekta „Društvene mogućnosti za osnaživanje porodice“ (grant šema Otvoreni zagrljaj). Nosilac projekta je Forum mladih sa invaliditetom, u partnerstvu sa Republičkim zavodom za socijalnu zaštitu, Papilotom – Institut za poboljšanje i unapređenje kvaliteta života, Kreativno edukativnim centrom – Kec i Udruženjem korisnika psihijatrijskih usluga i njihovih porodica – Duša. Projekat se realizuje uz finansijsku podršku Evropske Unije.

20150123_162320 20150123_162325 20150123_162338 20150123_162342 20150123_162401 20150126_110337 20150126_110348 20150126_110355 20150126_110406 20150126_110415 20150126_110423

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content