Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Izveštaj iz istraživanja položaja osoba sa invaliditetom na tržištu rada

Izveštaj je deo šireg projekta pod nazivom ‘Platforma za sindikalno organizovanje osoba sa invaliditetom’ kog finansira Delegacija Evropske Unije u Republici Srbiji u okviru EIDHR (European Instrument for Democracy and Human Rights). Nosilac projekta je  Forum mladih sa invaliditetom, partneri su SeConS – grupa za razvojnu inicijativu i Centar za samostalni život osoba sa invalididtetom Srbije, uz saradnju sa  Nacionalnom službom za zapošljavanje. Izveštaj je realizovan na osnovu istraživanja položaja osoba sa invaliditetom na tržištu rada, pod pokroviteljstvom Fonda za otvoreno društvo.

Cilj projekta je da doprinese razvoju i poštovanju prava osoba sa invaliditetom u radnom procesu, putem razvoja inovativne platforme za praćenje politike zapošljavanja osoba sa invaliditetom i zaštite i ostvarivanje prava iz rada i po osnovu rada osoba sa invaliditetom.

Kompletan izveštaj možete preuzeti na linku:

Izveštaj iz istraživanja

 

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content