Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Projekat

Unapređenje zapošljivosti dugoročno nezaposlenih osoba sa invaliditetom

Naziv projekta:

Unapređenje zapošljivosti dugoročno nezaposlenih osoba sa invaliditetom

Donator:

Ministarstvo finansija Republike Srbije (Development of innovative, integrated youth tailored services and social inclusion models, IPA 2014)

Vreme trajanja projekta:

decembar 2018-februar 2021.

Partneri:

Nacionalna služba za zapošljavanje Republike Srbije, Zavod za zapošljavanje Crne Gore

Cilj projekta je unapređenje zapošljivosti dugoročno nezaposlenih osoba sa invaliditetom, putem kreiranja i realizacije paketa mera i usluga, kao i jačanjem socijalne inkluzije na tržištu rada.

Glavne aktivnosti:

– Realizacija istraživanja o položaju dugoročno nezaposlenih osoba sa invaliditetom i tržišta rada
– Dizajniranje paketa mera u cilju unapređenja zapošljivosti, kroz proces profilisanja i direktnog kontinuiranog rada sa korisnicima
– Realizacija obuke profesionalaca za direktan rad sa korisnicima, putem realizacije paketa mera za profilisanje korisnika
– Psiho-socijalna podrška korisnicima – soft skills trening
– Obuke za dokvalifikacije/prekvalifikacije korisnika
– Realizacija treninga za biznis sektor
– Realizacija mera podrške poslodavcima za radnu integraciju osoba sa invaliditetom

Povezane vesti:

Forum mladih sa invaliditetom organizovao obuke za tržište rada za 65 osoba sa invaliditetom

U periodu od septembra do decembra 2020. Forum mladih sa invaliditetom je u saradnji sa Akademijom Oxford realizovao niz kurseva...

Forum mladih sa invaliditetom lansirao portal za zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Forum mladih sa invaliditetom već 12 godina uspešno realizuje aktivnosti koje su usmerene na podršku osobama sa invaliditetom u procesu...

Savetodavna podrška poslodavcima u procesu zapošljavanja osoba sa invaliditetom

Forum mladih sa invaliditetom je u Beogradu, u periodu od 21. do 25. septembra i od 05. do 09. oktobra,...

Realizovani treninzi za unapređenje mekih veština u procesu traženja posla

Kako je poslodavcima pri odabiru kandidata pored stručnog i tehničkog znanja veoma važan i odnos prema kolegama, fleksibilnost, prilagođavanje kolektivu,...

Info sesija za poslodavce

INFO SESIJA ZA POSLODAVCE -ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM- Forum mladih sa invaliditetom Vas poziva na info sesiju  “Zapošljavanje osoba sa...

Profilisanje dugoročno nezaposlenih osoba sa invaliditetom u cilju uključivanja na tržište rada

Nakon realizovane obuke za profilisanje dugoročno nezaposlenih osoba sa invaliditetom u cilju uključivanja na tržište rada, 20 obučenih profesionalaca iz...
Donatori:
Unapređenje zapošljivosti dugoročno nezaposlenih osoba sa invaliditetom
Skip to content