Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Vesti /

Realizovan peti ciklus Radne prakse za mlade sa invaliditetom

Forum mladih sa invaliditetom je u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta u 2022. godini realizovao peti ciklus Radne prakse za mlade sa invaliditetom.

Cilj ovog projekta bio je unapređenje zapošljivosti mladih sa invaliditetom kroz razvoj i primenu programa radne prakse.

Projekat je realizovan u periodu maj-decembar 2022. godine i obuhvatao je: javni poziv za poslodavce, jednodnevni trening za poslodavce, javni poziv za mlade sa invaliditetom, trodnevnu obuku za praktikante i radnu praksu u selektovanim kompanijama u trajanju od dva meseca.

Realizacija prakse bila je bez finansijskih troškova po poslodavce, dok je Forum mladih sa invaliditetom pokrivao troškove nadoknade za praktikante. Takođe, Forum mladih sa invaliditetom je pružao i stručnu podršku poslodavcima i praktikantima tokom čitavog trajanja programa.

Praksu je pohađalo 10 mladih sa invaliditetom u sledećim kompanijama: Delhaize Srbija, IKEA Srbija, Generali Osiguranje Srbija, Addiko Banka a.d. Beograd, NIS a.d, Propeler Centar doo i SDPS Preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Mladi sa invaliditetom su imali mogućnost da steknu neposredno radno iskustvo u profesionalnom okruženju, unaprede lične, socijalne, radne i stručne veštine i znanja neophodna za dalje jačanje svoje pozicije na tržištu rada.

Pored iskustava koja su stekli mladi sa invaliditetom, poslodavci su takođe imali mogućnost da kroz ovaj program unaprede kompanijske resurse i kapacitete za organizovanje inkluzivnih radnih praksi.

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content