Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Zavšena obuka za savetnike za pružanje podrške osobama sa invaliditetom pri zapošljavanju

U saradnji sa Caritasom Srbije, Forum mladih sa invaliditetom realizovao je četvrti od četiri modula Obuke za savetnike za podršku osobama sa invaliditetom pri zapošljavanju. Četvrti modul je realizovan u Beogradu, 26. i 27. juna 2023. godine.

Usluga podrške osobama sa invaliditetom pri zapošljavanju će početi da se realizuje od 01. avgusta 2023. godine i biće dostupna u 6 gradova u Srbiji. Usluga će se realizovati u prostorijama Foruma mladih sa invaliditetom u Beogradu, dok će u Novom Sadu, Subotici, Zrenjaninu, Valjevu i Nišu usluga biti dostupna u lokalnim prostorijama Caritasa. U cilju kontinuirane i individualizovane podrške osobama sa invaliditetom i njihovog sveukupnog osnaživanja za tržište rada, usluga će biti dostupna svakim radnim danom.

Cilj obuke se ogleda u pružanju dodatne podrške osobama sa invaliditetom u procesu traženja posla, koja je usmerena na prepoznavanje sopstvenih kapaciteta i potencijala za uključivanje na tržište rada, podršku prilikom izbora odgovarajućih profesionalnih ciljeva, upućivanje na dodatne obuke, kao i razvijanje socijalnih /mekih veština korisnika usluge. Akcenat je na stalnoj, kontinuiranoj i individualizovanoj podršci osobama sa invaliditetom, a u cilju njihovog sveukupnog osnaživanja za tržište rada.

Obuka je realizovana u saradnji sa iskusnom savetnicom za karijerno vođenje i savetovanje, koja je i dugogodišnja saradnicom Foruma mladih sa invaliditetom, a u okviru projekta ,,Posao po meri: Ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom“. Projekat je podržan od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), a partneri na projektu su: Fondacija Ana i Vlade Divac, Caritas Srbije, Smart Kolektiv i Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije.

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content