Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Projekat

Društvene mogućnosti za osnaživanje porodice

Naziv projekta:

Društvene mogućnosti za osnaživanje porodice

Donator:

Delegacija Evropske Unije u Republici Srbiji (projekat Otvoreni zagrljaj)

Vreme trajanja projekta:

jun 2014 – decembar 2015.

Partneri:

Republički zavod za socijalnu zaštitu, Papilot – Institut za poboljšanje i unapređenje kvaliteta života, Kreativno edukativni centar – Kec i Udruženje korisnika psihijatrijskih usluga i njihovih porodica – Duša

Projekat obuhvata uspostavljanje i pružanje inovativnih usluga socijalne zaštite u lokalnoj zajednici (konferencija slučaja za osobe za mentalnim i intelektulanim teškoćama i porodični savetnik). Takođe, biće uspostavljena nova usluga radne rehabilitacije u lokalnoj zajednici koja se oslanja na slovenačku ekspertizu i iskustvo koje bi moglo biti relevantno u Srbiji.

Ciljnu grupu projekta čine korisnici smešteni u rezidencijalnim ustanovama, kao i osobe koje se nalaze na listama za čekanje ili osobe koje su se vratile iz psihijatrijskih bolnica. Cilj je da se tokom projekta korisnici deinstitucionalizuju ili pripreme za deinstitucionalizaciju, kao i da se unaprede kompetencije porodice da zadovolјi potrebe svog člana sa mentalnim ili intelektualnim teškoćama i uspostavi funkcionalne obrasce ponašanja, na taj način omogućavajući ostanak člana sa invaliditetom u porodici.

Povezane vesti:

Održan poslednji supervizijski sastanak Porodičnih savetnika

U Beogradu je u ponedeljak 27.02.2017. održan poslednji supervizijski sastanak sa 10 stručnih radnika koji su pružali uslugu porodičnog savetnika...

Održan supervizijski sastanak Porodičnih savetnika

U okviru projekta „Porodični savetnik za porodice sa članom sa invaliditetom“ juče je u Beogradu održan prvi supervizijski sastanak sa...

Usluga „Porodični savetnik za porodice sa članom sa invaliditetom“

U skladu sa reformom socijalne zaštite koja se ogleda u razvijanju integralne socijalne zaštite kroz razvoj usluga, pluralizam pružalaca, unapređenje...

Održana završna konferencija “Društvene mogućnosti za osnaživanje porodice”

Završna konferencija projekta “Društvene mogućnosti za osnaživanje porodice” – za život u zajednici osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama, održana...

Konferencija “Društvene mogućnosti za osnaživanje porodice”

Pozivamo vas na završnu konferenciju projekta “Društvene mogućnosti za osnaživanje porodice” (Otvoreni zagrljaj), koja će se održati u četvrtak, 10.decembra...

Tribina “Od izolacije do socijalne inkluzije osoba sa intelektualnim/mentalnim teškoćama“ održana na FASPER-u

Forum mladih sa invaliditetom i Udruženje korisnika psihijatrijskih usluga i njihovih porodica „Duša“ održali su 05. novembra 2015. godine tribinu...
Donatori:
Društvene mogućnosti za osnaživanje porodice
Skip to content