Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Projekat

Društvene mogućnosti za osnaživanje porodice

Naziv projekta:

Društvene mogućnosti za osnaživanje porodice

Donator:

Delegacija Evropske Unije u Republici Srbiji (projekat Otvoreni zagrljaj)

Vreme trajanja projekta:

jun 2014 – decembar 2015.

Partneri:

Republički zavod za socijalnu zaštitu, Papilot – Institut za poboljšanje i unapređenje kvaliteta života, Kreativno edukativni centar – Kec i Udruženje korisnika psihijatrijskih usluga i njihovih porodica – Duša

Cilj projekta: Deinstitucionalizacija ili pripreme za deinstitucionalizaciju osoba sa intelektualnim ili mentalnim poteškoćama.

Aktivnosti projekta obuhvataju uspostavljanje i pružanje inovativnih usluga socijalne zaštite u lokalnoj zajednici. U okviru projekta realizuje se konferencija slučaja za osobe sa mentalnim i intelektualnim teškoćama, kao i podrška porodičnog savetnika.

Takođe, u okviru projekta uspostavlja se nova usluga radne rehabilitacije u lokalnoj zajednici koja se oslanja na slovenačku ekspertizu i iskustvo koje bi moglo biti relevantno u Srbiji.

Ciljnu grupu projekta čine korisnici smešteni u rezidencijalnim ustanovama, kao i osobe koje se nalaze na listama za čekanje ili osobe koje su se vratile iz psihijatrijskih bolnica. Cilj projekta jeste unapređenje kompetencija porodice za zadovoljenje potreba scog člana sa mentalnim ili intelektualnim teškoćama i uspostavljanje funkcionalnih obrazaca ponašanje koji omogućava ostanak člana sa invaliditetom u porodici.

 

Povezane vesti:

Održan poslednji supervizijski sastanak Porodičnih savetnika

U Beogradu je u ponedeljak 27.02.2017. održan poslednji supervizijski sastanak sa 10 stručnih radnika koji su pružali uslugu porodičnog savetnika...

Održan supervizijski sastanak Porodičnih savetnika

U okviru projekta „Porodični savetnik za porodice sa članom sa invaliditetom“ juče je u Beogradu održan prvi supervizijski sastanak sa...

Usluga „Porodični savetnik za porodice sa članom sa invaliditetom“

U skladu sa reformom socijalne zaštite koja se ogleda u razvijanju integralne socijalne zaštite kroz razvoj usluga, pluralizam pružalaca, unapređenje...

Održana završna konferencija „Društvene mogućnosti za osnaživanje porodice“

Završna konferencija projekta “Društvene mogućnosti za osnaživanje porodice” – za život u zajednici osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama, održana...

Konferencija „Društvene mogućnosti za osnaživanje porodice“

Pozivamo vas na završnu konferenciju projekta „Društvene mogućnosti za osnaživanje porodice“ (Otvoreni zagrljaj), koja će se održati u četvrtak, 10.decembra...

Tribina “Od izolacije do socijalne inkluzije osoba sa intelektualnim/mentalnim teškoćama“ održana na FASPER-u

Forum mladih sa invaliditetom i Udruženje korisnika psihijatrijskih usluga i njihovih porodica „Duša“ održali su 05. novembra 2015. godine tribinu...
Donatori:
delegacija-eu
Skip to content