Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Projekat

Podrška poslodavcima za povećanje zapošljivosti mladih sa invaliditetom

Naziv projekta:

Podrška poslodavcima za povećanje zapošljivosti mladih sa invaliditetom

Donator:

NIRAS-IP Consult GmbH Beograd (“E2E – Znanjem do posla”)

Vreme trajanja projekta:

jul 2020 – jun 2021.

Partneri:

/

Cilj projekta: Doprinos održivosti modela zapošljavanja mladih sa invaliditetom, kroz razvoj paketa usluga podrške poslodavcima zasnovanim na inkluzivnim procedurama.

Forum mladih sa invaliditetom je početkom 2021. godine pokrenuo Platformu za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, koja predstavlja neformalnu mrežu poslodavaca, a kako bi se istim pružila strateška podrška u njihovom aktivnijem pristupu dugoročnom i održivom zapošljavanju mladih sa invaliditetom. Platforma služi kao mesto okupljanja, savetovanja, informisanja, konsultacija i podizanja kapaciteta poslodavaca za zapošljavanje mladih sa invaliditetom. Tokom realizacije projekta 15 poslodavaca je pristupilo ili potvrdilo pristupanje Platformi. Članovi Platforme koriste usluge koje pruža Forum mladih sa invaliditetom, a koje se odnose na pretragu Web Portala, tj. baze kandidata za zapošljavanje, podršku u razumnom prilagođavanju radnog mesta, obukama za zaposlene i konsultativne usluge.

Mladima sa invaliditetom je putem projekta dostupna usluga profilisanja i karijernog vođenja i savetovanja. Usluga se realizovala kroz individualni razgovor sa dve savetnice, savetnicom za profilisanje i karijernim savetnicom. Profilisanje je omogućilo da korisnici postanu proaktivni u unapređenju sopstvenog položaja i unaprede kompetencije za uspešno uključivanje u svet rada. Karijerno savetovanje je pružilo podršku pojedincima prilikom donošenja odluke koje se tiču različitih aspekata karijere, od obrazovanja, odabira zanimanja, do promene posla i usklađivanja posla sa drugim životnim aspektima.

Realizovane su promotivne aktivnosti kako bi se omogućilo da informacije o paketu usluga budu dostupne poslovnom sektoru.

Povezane vesti:

Hajde da pričamo o…

U petak, 25. juna, Forum mladih sa invaliditetom organizovao je događaj u hotelu Holiday Inn, povodom osnivanja Platforme za zapošljavanje...

Hajde da pričamo o Platformi za zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Forum mladih sa invaliditetom organizuje događaj u sredu 25.juna u Hotelu Holiday Inn povodom osnivanja Platforme za zapošljavanje osoba sa...

Platforma za zapošljavanje osoba sa invaliditetom

U skladu sa našim desetogodišnjim iskustvom, te kroz razgovor sa saradnicima različitih kompanija, početkom 2021. godine pokrenuli smo Platformu za...

Karijerno vođenje i savetovanje za mlade sa invaliditetom

Forum mladih sa invaliditetom poziva mlade sa invaliditetom sa teritorije Grada Beograda, do 35 godina starosti, da se prijave za...

Pokretanje Platforme za zapošljavanje osoba sa invaliditetom

U okviru projekta “Znanjem do posla”, Forum mladih sa invaliditetom pokreće Platformu za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kao jednu višu...

Forum mladih sa invaliditetom realizuje aktivnosti u okviru projekta „Znanjem do posla“

U julu mesecu 2020.godine, Forum mladih sa invaliditetom otpočeo je realizaciju projekta „Podrška poslodavcima za unapređenje zapošljivosti mladih sa invaliditetom”,...
Donatori:
niras
Skip to content