Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Spajamo poslodavce i osobe sa invaliditetom radi kreiranja inkluzivne radne zajednice

Podržite vaš tim da pronađe adekvatnu osobu, a društvu da napreduje.

Forum mladih sa invaliditetom je početkom 2021. godine pokrenuo Mrežu poslodavaca za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, a kako bi se poslodavcima pružila strateška podrška u aktivnom pristupu dugoročnom i održivom zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Neformalna mreža služi kao mesto okupljanja, savetovanja, informisanja i konsultacija. Pored toga, članovi Mreže koriste usluge koje pruža Forum mladih sa invaliditetom u procesu zapošljavanja osoba sa invaliditetom, a koje se odnose na pretragu web portala, tj. baze kandidata za zapošljavanje, podršku u razumnom prilagođavanju radnog mesta, obuke za zaposlene i konsultativne usluge.

Benefiti mreže poslodavaca

 • Partnerstvo

  Mreža poslodavaca pruža mogućnost kompanijama da imaju pouzdanog partnera pri pronalažanju odgovarajućih kandidata sa invaliditetom za posao, umrežavanje sa drugim kompanijama i prestižnost.

 • Ljudstvo

  Forum mladih sa invaliditetom raspolaže ljudskim resursima koji su visoko stručni u poslu koji obavljaju, imaju iskustvo u radu sa osobama sa invaliditetom, u procesu zapošljavanja osoba sa invaliditetom i u obučavanju HR sektora kroz inkluzivne procedure zapošljavanja.

 • Podrška

  Članstvo u Mreži pruža mogućnost dobijanja podrške u zapošljavanju osoba sa invaliditetom, putem korišćenja seta usluga koje pruža Forum mladih sa invaliditetom, kao i dobijanje podrške od strane drugih kompanija članica.

 • Organizaciona kultura

  Priključivanjem Mreži, kompanija razvija internu komunikaciju kroz prepoznavanje značaja zapošljavanja osoba sa invaliditetom, razvoj antidiskriminacione politike kompanije, promovisanje vrednosti kompanije i razvojem politike inkluzije i jednakosti.

 • Društveno odgovorno poslovanje

  Članstvom u Mreži kompanije dobijaju mogućnost rada i razvoja CSR programa, primerom dobre prakse u poslovnom sektoru podižu svest i značaj rada kompanije i njenog uticaja na društvo, kao i brizi o zaposlenima i značaju interne komunikacije.

 • Promocija

  Članstvo u Mreži podiže vidljivost kompanije u javnom prostoru, promoviše vrednosti kompanije i njenog uticaja u društvu

Kako postati član mreže poslodavaca?

Pristupanje mreži poslodavaca podeljeno je na tri nivoa u odnosu na vrstu usluga. Svaki nivo se razlikuje u količini benefita koje donosi. Možete odabrati nivo koji je najprikladniji za vašu kompaniju i zaposlene.

Niste sigurni koji nivo da izaberete?

Ne brinite, mi ćemo vam pomoći da odaberete pravi izbor za vas i vašu kompaniju.

Prvi nivo

I
 • Pristup i korišćenje FMI portala koji predstavlja online alat za pronalaženje odgovarajućih kandidata za posao, a koji su osobe sa invaliditetom www.zaposljavanje.fmi.rs
 • Povezivanje i organizovanje periodičnih radionica/sastanaka sa drugim kompanijama članicama Mreže poslodavaca
 • Obezbeđivanje kompaniji učešće u svim aktivnostima u okviru Mreže poslodavaca u meri u kojoj je kompanija za pojedine aktivnosti zainteresovana

Drugi nivo

II
 • Pristup i korišćenje FMI portala koji predstavlja online alat za pronalaženje odgovarajućih kandidata za posao, a koji su osobe sa invaliditetom www.zaposljavanje.fmi.rs
 • Povezivanje i organizovanje periodičnih radionica/sastanaka sa drugim kompanijama članicama Mreže poslodavaca
 • Obezbeđivanje kompaniji učešće usvim aktivnostima u okviru Mreže poslodavaca u meri u kojoj je kompanija za pojedine aktivnosti zainteresovana
 • Kontinuirano pružanje kompaniji: podrške, informacija, dodatnih pojašnjenja, uputstava i saveta u oblasti zapošljavanja osoba sa invaliditetom
 • Omogućavanje kompaniji učešće u različitim aktivnostima koje FMI organizuje, a koje doprinose unapređenju zapošljivosti osoba sa invaliditetom

Treći nivo

III
 • Pristup i korišćenje FMI portala koji predstavlja online alat za pronalaženje odgovarajućih kandidata za posao, a koji su osobe sa invaliditetom www.zaposljavanje.fmi.rs
 • Povezivanje i organizovanje periodičnih radionica/sastanaka sa drugim kompanijama članicama Mreže poslodavaca
 • Obezbeđivanje kompaniji učešće u svim aktivnostima u okviru Mreže poslodavaca u meri u kojoj je kompanija za pojedine aktivnosti zainteresovana
 • Kontinuirano pružanje kompaniji: podrške, informacija, dodatnih pojašnjenja, uputstava i saveta u oblasti zapošljavanja osoba sa invaliditetom
 • Omogućavanje kompaniji učešće u različitim aktivnostima koje FMI organizuje, a koje doprinose unapređenju zapošljivosti osoba sa invaliditetom
 • Realizacija dve jednodnevne obuke koje imaju za cilj osposobljavanje osoblja kompanije za rad sa osobama sa invaliditetom. FMI se obavezuje da u okviru obuka prenese znanja na osoblje kompanije, koja uključuju primenu inkluzivnih procedura u zapošljavanju osoba sa invaliditetom (obuka za HR) i uspešnu inkluziju osoba sa invaliditetom u radnu sredinu (HR/drugi zaposleni).
U skladu sa našom misijom i ciljevima, sva sredstva prikupljenja od članica mreže poslodavaca, koristiće se u svrhu podsticaja osoba sa invaliditetom i sticanju njihovih znanja, veština i kvalifikacija.
Пусти видео запис
Povezane vesti:

Promocija Mreže poslodavaca za zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Forum mladih sa invaliditetom je u prethodnom periodu realizovao kampanju u cilju promocije Mreže poslodavaca. Početak kampanje je u fokusu...

Mreža poslodavaca za zapošljavanje osoba sa invaliditetom dobila dve nove članice – Keprom doo i Silver Bell Group

Forum mladih sa invaliditetom je početkom 2021. godine osnovao prvu Mrežu poslodavaca za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Mreža je osnovana...

Realizovana radionica ,,Razvoj karijere u kompaniji“ u saradnji sa kompanijom TeleSign

Forum mladih sa invaliditetom je u saradnji sa kompanijom TeleSign realizovao radionicu ,,Razvoj karijere u kompaniji“. Radionica je realizovana 02.11.2022....

Poziv za radionicu ,,Razvoj karijere u kompaniji“ u saradnji sa kompanijom TeleSign

Forum mladih sa invaliditetom u saradnji sa kompanijom TeleSign organizuje radionicu pod nazivom ,,Razvoj karijere u kompaniji“ sa ciljem sticanja...

Forum mladih sa invaliditetom predstavio Mrežu poslodavaca u okviru programa Znanjem do posla

Pre dve godine, Forum mladih sa invaliditetom je započeo saradnju sa NIRAS-om sa ciljem unapređenja usluga ka poslodavcima u procesu...

Forum mladih sa invaliditetom realizovao treninge za kompaniju TeleSign u okviru Mreže poslodavaca

U okviru podrške poslodavcima kroz Mrežu poslodavaca za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, Forum mladih je realizovao dva od tri treninga...

Forum mladih sa invaliditetom realizovao trening za kompaniju SKS365 u okviru Mreže poslodavaca

U okviru podrške poslodavcima kroz Mrežu poslodavaca za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, Forum mladih je realizovao trening za HR sektor...

Realizovane radionice u saradnji sa kompanijom Generali Osiguranje

Forum mladih sa invaliditetom je u saradnji sa kompanijom Generali Osiguranje realizovao radionice na temu ,,Mekih veština“ i ,,Rezilijentnosti“. Radionice...

Poziv za online radionice u saradnji sa kompanijom Generali Osiguranje

Forum mladih sa invaliditetom u saradnji sa kompanijom Generali Osiguranje realizuje dve radionice. Radionice se ralizuju sa ciljem sticanja dodatnih...

Realizovane radionice u saradnji sa kompanijom Delhaize Srbija

Forum mladih sa invaliditetom je u saradnji sa kompanijom Delhaize održao radionice ,,Za posao spreman“ i ,,Proaktivnost i snalaženje u...

Poziv za online radionicu ,,Proaktivnost i snalaženje u izazovnim situacijama“ 

Forum mladih sa invaliditetom u saradnji sa kompanijom Delhaize organizuje drugu po redu radionicu pod nazivom ,,Proaktivnost i snalaženje u...

Poziv za online radionicu ,,Za posao spreman!“

Forum mladih sa invaliditetom u saradnji sa kompanijom Delhaize organizuje radionicu pod nazivom ,,Za posao spreman!“. Radionica se realizuje sa...

Realizovane radionice ,,Promene i rezilijentnost“ i ,,Veštine regrutacije i selekcije“ u saradnji sa kompanijom IKEA

Forum mladih sa invaliditetom je u saradnji sa kompanijom IKEA održao radionice ,,Promene i rezilijentnost“ i ,,Veštine regrutacije i selekcije“....

Poziv za online radionicu ,, Veštine regrutacije i selekcije “

Forum mladih sa invaliditetom u saradnji sa kompanijom IKEA organizuje drugu po redu radionicu u februaru, pod nazivom ,,Veštine regrutacije...

Poziv za online radionicu ,,Promene i rezilijentnost“

Forum mladih sa invaliditetom u saradnji sa kompanijom IKEA organizuje prvu od dve planirane radionice u februaru, pod nazivom ,,Promene...

Održan sastanak Mreže poslodavaca za zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Forum mladih sa invaliditetom je povodom obeležavanja 03. decembra, Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, organizovao sastanak Mreže poslodavaca za zapošljavanje...

Realizovane radionice ,,Storytelling“ i Benefiti i načini korišćenja Linkedina“ u saradnji sa kompanijom A1

Forum mladih sa invaliditetom je u saradnji sa kompanijom A1 održao radionice ,,Storytelling“ i ,,Benefiti i načini korišćenja Linkedina“. Radionice...

Poziv za radionice ,,Storytelling“ i ,,Benefiti i načini korišćenja Linkedina“

Forum mladih sa invaliditetom u saradnji sa kompanijom A1 organizuje radionice ,,Storytelling-Kolika je moć priče u poslovnom svetu“ i ,,Benefiti i načini korišćenja Linkedina“. Radionice se organizuju sa ciljem sticanja dodatnih znanja i veština za zapošljavanje.   Vreme...

Pružamo podršku

Poslodavcima u procesu zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

Kreatorima javnih politika

Osobama sa invaliditetom u procesu pronalaska odgovarajućeg posla.

Mreža poslodavaca za zapošljavanje osoba sa invaliditetom je mesto gde se spajaju poslodavci i osobe sa invaliditetom radi kreiranja radne zajednice u kojoj svi imaju jednaka prava.

Članstvo u mreži poslodavaca pruža mogućnost pronalaženja odgovarajućeg kandidata za posao, razvijanje CSR programa i interne komunikacije, obuke za zaposlene, kao i mnoge druge benefite za vašu kompaniju.

Misija Foruma za zapošljavanje osoba sa invaliditetom je kreiranje ravnopravnog i aktivnog društva u kome su osobe sa invaliditetom osnažene da samostalno žive i odlučuju, u skladu sa potrebama i resursima. 

Trenutno na Portalu ima registrovanih preko 170 osoba sa invaliditetom iz čitave Srbije. Uspostavljanje mreže poslodavaca odvija se u saradnji sa domaćim i inostranim kompanijama koje posluju na teritoriji Republike Srbije, a sprovodi se u okviru projekta “Znanjem do posla“, uz podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) i implementatora NIRAS-IP i SIPRU. 

Skip to content