Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Spajamo poslodavce i osobe sa invaliditetom radi kreiranja inkluzivne radne zajednice

Pomozite vašem timu da pronađe pravu osobu, a društvu da napreduje.

Forum mladih sa invaliditetom je početkom 2021. godine pokrenuo Mrežu poslodavaca za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, a kako bi se poslodavcima pružila strateška podrška u aktivnom pristupu dugoročnom i održivom zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Neformalna mreža služi kao mesto okupljanja, savetovanja, informisanja i konsultacija. Pored toga, članovi Mreže koriste usluge koje pruža Forum mladih sa invaliditetom u procesu zapošljavanja osoba sa invaliditetom, a koje se odnose na pretragu web portala, tj. baze kandidata za zapošljavanje, podršku u razumnom prilagođavanju radnog mesta, obuke za zaposlene i konsultativne usluge.

Benefiti mreže poslodavaca

 • Partnerstvo

  Mreža poslodavaca pruža mogućnost kompanijama da imaju pouzdanog partnera pri pronalažanju odgovarajućih kandidata sa invaliditetom za posao, umrežavanje sa drugim kompanijama i prestižnost.

 • Ljudstvo

  Forum mladih sa invaliditetom raspolaže ljudskim resursima koji su visoko stručni u poslu koji obavljaju, imaju iskustvo u radu sa osobama sa invaliditetom, u procesu zapošljavanja osoba sa invaliditetom i u obučavanju HR sektora kroz inkluzivne procedure zapošljavanja.

 • Podrška

  Članstvo u Mreži pruža mogućnost dobijanja podrške u zapošljavanju osoba sa invaliditetom, putem korišćenja seta usluga koje pruža Forum mladih sa invaliditetom, kao i dobijanje podrške od strane drugih kompanija članica.

 • Organizaciona kultura

  Priključivanjem Mreži, kompanija razvija internu komunikaciju kroz prepoznavanje značaja zapošljavanja osoba sa invaliditetom, razvoj antidiskriminacione politike kompanije, promovisanje vrednosti kompanije i razvojem politike inkluzije i jednakosti.

 • Društveno odgovorno poslovanje

  Članstvom u Mreži kompanije dobijaju mogućnost rada i razvoja CSR programa, primerom dobre prakse u poslovnom sektoru podižu svest i značaj rada kompanije i njenog uticaja na društvo, kao i brizi o zaposlenima i značaju interne komunikacije.

 • Promocija

  Članstvo u Mreži podiže vidljivost kompanije u javnom prostoru, promoviše vrednosti kompanije i njenog uticaja u društvu

Kako postati član mreže poslodavaca?

Pristupanje mreži poslodavaca podeljeno je na tri nivoa u odnosu na vrstu usluga. Svaki nivo se razlikuje u količini benefita koje donosi. Možete odabrati nivo koji je najprikladniji za vašu kompaniju i zaposlene.

Niste sigurni koji nivo da izaberete?

Ne brinite, mi ćemo vam pomoći da odaberete pravi izbor za vas i vašu kompaniju.

Prvi nivo

I
 • Pristup bazi kandidata za posao - FMI portalu za zapošljavanje osoba sa invaliditetom www.zaposljavanje.fmi.rs
 • Periodični razgovori sa svim članicama mreže poslodavaca
 • Primeri dobre prakse, dodatne i korisne informacije o zapošljavanju osoba sa invaliditetom

Drugi nivo

II
 • Pristup bazi kandidata za posao - FMI portalu za zapošljavanje osoba sa invaliditetom www.zaposljavanje.fmi.rs
 • Periodični razgovori sa svim članicama mreže poslodavaca
 • Primeri dobre prakse, dodatne i korisne informacije o zapošljavanju osoba sa invaliditetom
 • Podrška koordinatora mreže poslodavaca prilikom zapošljavanja osoba sa invaliditetom (informacije o kandidatima, podrška prilikom selekcije kandidata, procena radnog mesta i radnog okruženja u cilju uspešnog prilagođavanja i zapošljavanja, informisanje i savetovanje)

Treći nivo

III
 • Pristup bazi kandidata za posao - FMI portalu za zapošljavanje osoba sa invaliditetom www.zaposljavanje.fmi.rs
 • Periodični razgovori sa svim članicama mreže poslodavaca
 • Primeri dobre prakse, dodatne i korisne informacije o zapošljavanju osoba sa invaliditetom
 • Podrška koordinatora mreže poslodavaca prilikom zapošljavanja osoba sa invaliditetom (informacije o kandidatima, podrška prilikom selekcije kandidata, procena radnog mesta i radnog okruženja u cilju uspešnog prilagođavanja i zapošljavanja, informisanje i savetovanje)
 • 1 jednodnevna obuka HR sektora za primenu inkluzivnih procedura u zapošljavanju osoba sa invaliditetom
 • 1 jednodnevna obuka zaposlenih za uspešnu inkluziju osoba sa invaliditetom u radnu sredinu
U skladu sa našom misijom i ciljevima, sva sredstva prikupljenja od članica mreže poslodavaca, koristiće se u svrhu podsticaja osoba sa invaliditetom i sticanju njihovih znanja, veština i kvalifikacija.

Pružamo podršku

Poslodavcima u procesu zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

Kreatorima javnih politika

Osobama sa invaliditetom u procesu pronalaska odgovarajućeg posla.

Mreža poslodavaca za zapošljavanje osoba sa invaliditetom je mesto gde se spajaju poslodavci i osobe sa invaliditetom radi kreiranja radne zajednice u kojoj svi imaju jednaka prava.

Članstvo u mreži poslodavaca pruža mogućnost pronalaženja odgovarajućeg kandidata za posao, razvijanje CSR programa i interne komunikacije, obuke za zaposlene, kao i mnoge druge benefite za vašu kompaniju.

Misija Foruma za zapošljavanje osoba sa invaliditetom je kreiranje ravnopravnog i aktivnog društva u kome su osobe sa invaliditetom osnažene da samostalno žive i odlučuju, u skladu sa potrebama i resursima. 

Trenutno na Portalu ima registrovanih preko 170 osoba sa invaliditetom iz čitave Srbije. Uspostavljanje mreže poslodavaca odvija se u saradnji sa domaćim i inostranim kompanijama koje posluju na teritoriji Republike Srbije, a sprovodi se u okviru projekta “Znanjem do posla“, uz podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) i implementatora NIRAS-IP i SIPRU. 

Skip to content